Exportacion nueva tecnologia.

Búsqueda de nuevos clientes

Project Description

Fundació ASCAMM és un Centre Tecnològic ubicat a prop de Barcelona, al Parc Tecnològic del Vallès . La missió d’Ascamm és ajudar les empreses industrials a millorar la seva competitivitat per la via de la innovació i la transferència de coneixement. Les principals activitats d’aquesta organització sense ànim de lucre són les següents:

  • Projectes d’Investigació i Desenvolupament
  • Productes i processos avançats d’enginyeria
  • Formació tècnica i professional
  • Transferència de tecnologia
  • Iniciatives de cooperació internacional

L’organització va ser fundada en 1987 amb finalitats d’investigació i actualment ocupa 100 persones, principalment enginyers i doctorats. El 2007, ASCAMM va tenir una facturació de 7,3 milions d’euros. Més del 60% dels ingressos provenen de serveis d’innovació a la petita i mitjana empresa. Les instal·lacions del centre tecnològic ocupen 6000 m2 i inclouen els següents laboratoris i equips: màquines d’emmotllament per injecció, màquines per a microprocessat, màquines de premsa, laboratori de materials, sinterització làser, estacions de deformació incremental de xapa, estacions de treball CAD/CAM/CAE, tallers de metal·lúrgia completa i mecatrònica.
Dins de l’àmbit Ascamm s’han creat 3 Empreses de Base Tecnològica: Plastiasite, relacionada amb aplicacions TIC; Neos Surgery i Hexascreen, orientades a aplicacions pel sector biomèdic. Ascamm participa activament en el VII Programa Marc d’Investigació i Desenvolupament de la Unió Europea.[1] De la mateixa manera, el centre també participa en projectes de finançament públic nacional i regional.

ASCAMM té com a objectiu emprendre noves línies R+D per adaptar-se a les necessitats i oportunitats de la indústria. Els esforços d’Ascamm se centren en la generació de tecnologies noves o millors i la seva transferència en beneficis pràctics. Durant els últims 20 anys Ascamm ha mantingut una activitat estable en els següents àmbits:
Materials: polímers, compostos, aliatges amb memòria de forma, materials intel·ligents, biomaterials…
Processos: fabricació ràpida (Rapid Manufacturing) , fabricació intel·ligent, microfabricació, automatització, micro-emmotllament, sinterització làser i fresatge.
Coneixement: enginyeria del coneixement, entorns de treball col·laboratius, innovació no tecnològica, sistemes experts per a processos industrials, programes avançats de formació.

Sistema CRM Adquisción Clientes Ascamm

crm adquisición clientes

Nuestros Account Managers del equipo commercial tienen a su disposición un potente sistema CRM online que nos permite comunicar interna y externamente entre la empresa y potenciales clientes.

Estudiamos detalladamente el Value Proposition con el cliente para estructurar y diseñar materiales de comunicación adecuados al mercado y los grupos objetivos. Revisamos el diseño y el contenido incluido traducción a varios idiomas según necesidad.

Project Details

  • Client Ascamm
  • Date enero 14, 2013
  • Tags Expansión internacional, Innovación
Launch Project

Related Projects

Back to Top